KONTACT

PAS Plus Contact QR-code

DOWNLOAD

Probeer gratis 7 dagen vrijblijvend.

Downloaden

Afdruk

MHB Markt und Motor GmbH

Huteweg 4
35096 Weimar
Duitsland

Administratie:
Marburger Strae 15
35112 Fronhausen
Duitsland

Wettelijke vertegenwoordiger:
beherende vennoten Nawid Mostamand & Andre Hauke

Tel .:                  +49 (0) 6421 - 96 88¹
Fax:                   + 49 (0) 6421 - 96 88 749¹

E-mail: info@profi-autosuche.de
Internet: https://www.profi-autosuche.de

Handelsregister: Amtsgericht Marburg HRB 5987
ID-nummer: DE279365478

Verantwoordelijk voor inhoud volgens 10 paragraaf 3 MDStV:
Nawid Mostamand & Andre Hauke

¹ Tegen lokaal tarief.

Algemene voorwaarden

Privacybeleid

ontkenning

1. Inhoud van het online aanbod:

De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of onbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur is geen opzet of grove nalatigheid fout. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderdelen of het gehele aanbod gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent.

2. Verwijzingen en links:

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou de aansprakelijkheid alleen van kracht zijn als de auteur op de hoogte was van de inhoud en als dit technisch mogelijk en redelijk was om gebruik te voorkomen in het geval van illegale inhoud. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd geplaatst, er geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte / verbonden pagina's die is gewijzigd nadat de link is geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen op de eigen website van de auteur, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van de op deze manier gepresenteerde informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet degene die louter via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht:

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken om te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken. Alle merknamen en handelsmerken die worden vermeld in het internetaanbod en mogelijk worden beschermd door derden, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Alleen al vanwege de loutere vermelding is niet om de conclusie te trekken dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy:

Als er de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) op de website in te voeren, gebeurt de invoer van deze gegevens vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan ​​- indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van de contactgegevens die in het impressum of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen zijn gepubliceerd door derden om informatie te verzenden die niet uitdrukkelijk is gevraagd, is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen afzenders van zogenaamde spam-mails die dit verbod overtreden.

5. Juridische geldigheid van deze disclaimer:

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die u werden genoemd op deze pagina. Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid.

AVG (Privacy)
Wij, MHB Markt und Motor GmbH (statutaire zetel: Duitsland), verwerken persoonsgegevens voor de werking van deze website alleen voor zover dit technisch absoluut noodzakelijk is. Alle details in ons privacybeleid.
AVG (Privacy)
Wij, MHB Markt und Motor GmbH (statutaire zetel: Duitsland), verwerken persoonsgegevens voor de werking van deze website alleen voor zover dit technisch absoluut noodzakelijk is. Alle details in ons privacybeleid.