Hierbij bestel ik de software "PAS Plus - Professional Car Search".

Momenteel zijn online bestellingen alleen mogelijk vanuit Duitsland.
Als u vanuit een ander land wilt bestellen, neem dan alsjeblieft Contact voor ons.

1. Kies een licentie

Opmerking:
Voor meerdere computers waarop u PAS op hetzelfde moment wilt gebruiken,
je hebt een licentie nodig voor elke pc.

Voor elke extra licentie wordt 50% van de prijs van de eerste licentie in rekening gebracht.

Als u meerdere licenties wilt bestellen, neemt u contact met ons op.


Duur *:

Minimale contractduur 3 maanden


Minimale contractduur 6 maanden


Minimale contractduur 12 maanden

2. Persoonlijke gegevens

begroeting

bedrijf:

Naam *:

Voornaam *:

Straat / HN *:

land:
Duitsland
 
 
Tel. *:

Fax:

E-Mail *:

Postcode *: Plaats *:

3. Betalingswijze / automatische incassomachtiging

Betaalwijze *

Bankgegevens / machtigingsformulier (Alleen in te vullen via betaalmethode: automatische incasso)

Ik / wij machtig u hierbij, herroepelijk, de bovengenoemde bedragen voor het gebruik van de software
"PAS Plus - Professional Car Search" op de vervaldag van mijn / onze
om de huidige rekening te verzamelen die hieronder wordt vermeld.

Accountnr. / IBAN:

Bank:
Bankcode / SWIFT:

Rekeninghouder:


Opmerking:
U kunt de machtiging voor automatische incasso online verzenden via dit formulier. In dit geval bent u het ermee eens
Ik ga ermee akkoord dat MHB Markt & Motor GmbH de kopie van de machtiging voor automatische incasso die online wordt verzonden, evenals een verzonden kopie met een originele handtekening, voor alle autorisatiedoeleinden mag gebruiken.

4. Belangrijke opmerkingen

Contractduur, beëindiging

De minimum overeenkomst term 3, 6 of 12 maanden, afhankelijk van het geselecteerde minimale termijn wordt automatisch verlengd met nog eens 3, 6 of 12 maanden indien de overeenkomst binnen 4 weken vóór het einde van de huidige termijn beëindigd.

Zahlungsweise

Aan het begin van de geselecteerde factureringsperiode. De factuur zal per e-mail of per post naar u worden verzonden. Bij het verkrijgen van de permanente licentie is het bedrag eenmaal verschuldigd bij verzending van de bestelling.